Mỹ Phẩm Zoley Kbone tham gia triển lãm “TÔN VINH HÀNG VIỆT NAM 2016”